maandag, 16. juli 2012 - 11:29

Proef moerasontwikkeling Markermeer

In opdracht van Rijkswaterstaat is het Institute for Water and Wetland Research op de kade bij de Pampushaven in Almere gestart met een proef naar moerasontwikkeling in het Markermeer.

In vier proefbassins worden de voorwaarden voor moerasontwikkeling in het Markermeer getoetst. De proef loopt tot eind 2014.

Minder slib
De proef is onderdeel van het innovatieve onderzoeksprogramma Natuurlijker Markermeer – IJmeer (NMIJ). Hierin onderzoekt Rijkswaterstaat maatregelen die de ecologische kwaliteit van het Markermeer en IJmeer duurzaam verbeteren. Om de leefomgeving voor vogels en vissen te verbeteren zijn grootschalige land-waterovergangen gewenst.

De proefbassins bij Pampushaven fungeren als experimentele proefmoerassen met materiaal uit het Markermeer en worden deels aangeplant met moerasvegetatie. Doel van het experiment is om meer inzicht te krijgen in de voorwaarden voor moerasontwikkeling in het Markermeer en daarmee een bijdrage te leveren aan een ecologisch gezond watersysteem.
Provincie:
Tag(s):