zondag, 21. oktober 2012 - 13:50

Proef zandplaatophoging bij Oesterdam

In het voorjaar van 2013 start Rijkswaterstaat met het ophogen van een zandplaat in het Natura 2000-gebied Oosterschelde, aan de zuidkant van de Oesterdam.

Provincie Zeeland is van plan toestemming te geven voor de werkzaamheden. Belanghebbenden kunnen reageren op de ontwerpvergunning.
Het ophogen van de zandplaat (zandsuppletie) over 72 hectare is een proef om 'zandhonger' plaatselijk tegen te gaan. Ook verlengt het de onderhoudstermijn van de dam. Door de zandhonger verdwijnen er zandplaten, schorren en slikken. Door de aanleg van de Oosterscheldekering en de aanleg van de dammen is het evenwicht tussen opbouw en afbraak van zandbanken verstoord. Jaarlijks verdwijnt er ongeveer 50 hectare aan slikken en schorren. Deze slikken en schorren zijn belangrijk voor de veiligheid. Ze vormen een golfbreker voor dijken en dammen.

Op het opgehoogde zand plaatst Rijkswaterstaat oesterriffen om het zand langer vast te houden. Door de zandplaat op te hogen valt de zandplaat langer droog bij eb. Hierdoor kunnen vogels (bijvoorbeeld steltlopers) langer rusten en eten zoeken op de plaat tot het water opkomt.

Het zand wordt elders in de Oosterschelde bij Wemeldinge en het Lodijksche Gat gewonnen, waarbij schadelijke gevolgen voor nabij gelegen oesterpercelen worden voorkomen. Tijdens de werkzaamheden kunnen zeeaasspitters uitwijken naar Sint Annaland, waar het bestaande spitvak tijdelijk wordt uitgebreid.

Met project Veiligheidsbuffer Oesterdam wordt proefondervindelijk ingegrepen om plaatselijk de negatieve effecten van zandhonger tegen te gaan. Het project wordt uitgevoerd door Rijkswaterstaat, in samenwerking met Natuurmonumenten en Provincie Zeeland. De proef is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Belanghebbenden kunnen vanaf 15 oktober 2012 tot 28 november 2012 reageren op het ontwerpbesluit van de natuurvergunning. Het document en de bijbehorende stukken liggen ter inzage bij Provincie Zeeland, locatie Het Groenewoud 1 te Middelburg.
Provincie:
Tag(s):