dinsdag, 3. april 2012 - 22:11

Provinciale investeringen belangrijke aanjager economie en leefbaarheid

Provincie Gelderland investeert fors in alle grote en kleine steden en regio’s de komende jaren. Totaal zo’n 190 miljoen euro.

Dankzij de provinciale impuls en de goede samenwerking tussen provinciale en lokale overheid komen er overal in Gelderland projecten in de versnelling, worden zaken afgemaakt en problemen aangepakt. Samen investeren de overheden, bedrijfsleven en diverse maatschappelijke organisaties bijna 1 miljard euro in de Gelderse samenleving via Stad en Regio.

Gedeputeerde Van Dijk: ”De provincie investeert heel veel geld de komende jaren in allerlei projecten waar inwoners van profiteren. In werkgelegenheid, gezondheid, tuinbouw, herstructurering van wijken, opknappen van stationsomgevingen noem maar op. Onze investering maakt dat andere, overheden en organisaties ook investeren. Door onze aanpak sluiten de agenda’s van steden en de provincie goed op elkaar aan. Zo werken we efficiënt vanuit een gezamenlijk beeld hoe we van Gelderland een sterke provincie maken waar het goed leven en werken is.

De provincie sluit contracten met zes regio’s, de acht grote en de vijf kleine steden. De contracten met de regio en de steden zijn hiervan een onderdeel. Provinciale Staten moeten nog definitief beslissen over de plannen en het budget.

In regio Food Valley wordt geïnvesteerd in de agro-food sector. De sector die zowel voedsel produceert als bewerkt naar voedselproducten zoals gemaksvoedsel. Investeringen gaan naar verduurzaming in de agrarische sector, de veehouderij in het bijzonder, met behoud van verdiencapaciteit (emissiearme stalsystemen, dierwelzijn, volksgezondheid en diergezondheid, beeldkwaliteit en landschappelijke inpassing). Andere projecten zijn onder andere de restauratie en verbouw van het Openluchttheater in Ede, de uitbreiding van Museum Oud Nijkerk en het bevrijdingstoerisme. Gezondheid en welzijn van de bevolking is een belangrijk speerpunt. Zo draagt het project FrisValley bij aan het terugdringen van alcoholgebruik door bewustwording van de gevolgen van alcoholgebruik op jonge leeftijd. In het regiocontract is ook de renovatie van het openluchttheater in Ede ondergebracht.

In deze regio worden contracten gesloten met Ede en Wageningen. Ede zet in op het aantrekken van studenten. In het contract wordt geld opgenomen voor kamer-arbeidstraining. Ook staan het Bospoortgebied, een centraal jongerencentrum en verbeteren van het sportpark en het Akoesticum/Exposeum op stapel. Wageningen zet in op bevorderen van een gezonde levensstijl bij kinderen. En bevordert dat ouderen langer in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.
Provincie:
Tag(s):