maandag, 25. juni 2012 - 10:44

Provinciale Staten schaffen eigen wachtgeldregeling af

Lelystad

Per 1 juli is de wachtgeldregeling voor de huidige en toekomstige leden van Provinciale Staten van Flevoland afgeschaft.

In de praktijk betekent het, dat de zittende Statenleden geen recht meer hebben op deze uitkering na het uit dienst treden als Statenlid.

Aanleiding voor de afschaffing van de wachtgeldregeling was het terugdringen van de kosten op de begroting van Provinciale Staten. In de Provinciale Statenvergadering van juni 2011 hebben Provinciale Staten de motie ‘versobering bestuurskosten’ ingediend en unaniem aangenomen. In deze motie werd onder andere gevraagd te kijken op welke termijn de wachtgeldregeling kon worden opgeheven. Na onderzoek hebben de Staten in mei dit jaar besloten het recht op wachtgeld af te schaffen voor de zittende en toekomstige Statenleden.

Voor de ‘oud’ Statenleden, die voor 2012 zijn afgetreden, is een overgangsregeling getroffen. Zij kunnen nog tot maximaal 1 april 2013 gebruik maken van deze regeling.
Provincie:
Tag(s):