vrijdag, 2. november 2012 - 10:15

Provinciale Staten van Flevoland benoemen Gedeputeerden

Provinciale Staten van Flevoland hebben gisteravond Jaap Lodders (VVD), Marc Witteman (PvdA) en Jan-Nico Appelman (CDA-ChristenUnie) benoemd tot lid van het college van Gedeputeerde Staten. De drie kandidaten waren door de fracties van VVD, PvdA, CDA en ChristenUnie aan Provinciale Staten voor benoeming voorgedragen.

Provinciale Staten hebben na een uitgebreid debat met de kandidaat-gedeputeerden gestemd over hun benoeming. Veel oppositiefracties waren kritisch over de vraag of de gedeputeerden na hun eerdere aftreden nog wel konden terugkeren in een nieuw te vormen college. De kandidaten hebben in het debat aangegeven, dat zij lering hebben getrokken uit de conclusies van het onderzoeksrapport van Provinciale Staten. Er is met ruime meerderheid van stemmen besloten de heren Appelman, Lodders en Witteman te benoemen als gedeputeerde.

De tussentijdse benoemingen zijn een gevolg van het feit, dat op 3 oktober jl. het gehele college zijn ontslag had ingediend aan Provinciale Staten, naar aanleiding van de conclusies uit het onderzoeksrapport over het project OostvaardersWold.

Op advies van de verkenner de heer Van Beek hebben Provinciale Staten op 17 oktober de fractievoorzitters van de vier genoemde partijen opdracht gegeven op korte termijn een coalitie te vormen om te komen tot een collegiaal bestuur in Flevoland. De formatiebesprekingen hebben geleid tot de voordracht van de drie genoemde kandidaten door de fracties van VVD, PvdA, CDA en ChristenUnie.
Provincie:
Tag(s):