woensdag, 20. juni 2012 - 21:28

Provincie Drenthe betrekt Veenhuizen bij bomenkap

Veenhuizen

Op uitnodiging van de provincie Drenthe heeft een gesprek plaatsgevonden met het actiecomité uit Veenhuizen en de gemeente Noordenveld over de voorgenomen kap van 149 eiken aan de Hoofdlaan in Veenhuizen. Uitkomst van het constructieve gesprek is een gezamenlijk onderzoek naar de vitaliteit van de bomen, de bodemkwaliteit en beeldkwaliteit van Veenhuizen.

De resultaten van het onderzoek zullen richtinggevend zijn voor de besluitvorming of de eiken gekapt gaan worden en hoe wordt omgegaan met het eventueel planten van nieuwe eiken.

Gedeputeerde Henk Brink: 'Ik waardeer de betrokkenheid van de inwoners van Veenhuizen bij de kwaliteit en inrichting van hun dorp. Het doet me goed dat zij de handreiking van de provincie hebben aangenomen om gezamenlijk onderzoek te laten doen naar kwaliteit van de bomen, de bodem en het beeld wat we delen voor Veenhuizen.’

Namens het actiecomité geeft woordvoerder Lammert Sijens aan blij te zijn met de geboden oplossingsrichting. ‘Gelukkig neemt de Provincie het massale protest uit Veenhuizen serieus. Nu gaat er beter en breder onderzoek plaatsvinden. Met de uitkomsten van het onderzoek kan vervolgens een beter afgewogen besluit genomen worden dat ook gedragen wordt door de inwoners van Veenhuizen.’
Provincie:
Tag(s):