donderdag, 8. november 2012 - 13:55

Provincie investeert in burgerinitiatief en zorgmonitor

Groningen

Meer verantwoordelijkheid voor de burger, dat is waar de provincie
Groningen de komende 3 jaar in gaat investeren. Via vrijwilligerswerk,
mantelzorg en meer ruimte voor initiatieven van bewoners.

Daarnaast wil de provincie zicht houden op de ontwikkelingen op het sociale
terrein. Daarom komt er een Sociaal Planbureau die de taak krijgt
gegevens op het terrein van zorg en welzijn in onze provincie
beschikbaar te stellen. Ook gaat de provincie de ontwikkelingen op het
terrein van de zorg gaan volgen. Het doel is knelpunten te signaleren
en bespreekbaar te maken.
Provincie:
Tag(s):