vrijdag, 13. januari 2012 - 17:23

Provincie Noord-Brabant reinigt bodem Chemie-Pack

Den Bosch

De provincie neemt de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de bodemsanering van Chemie-Pack in Moerdijk over van de gemeente Moerdijk. Dit heeft de provincie Noord-Brabant laten weten.

De overname vond 10 januari plaats op het gemeentehuis van Moerdijk, met burgemeester Klijs en gedeputeerde Johan van den Hout van ecologie & handhaving.

De provincie en de gemeente Moerdijk blijven intensief samenwerken. Onder verantwoordelijkheid van de gemeente vinden nog zeker tot dit najaar de bovengrondse opruimwerkzaamheden plaats. Binnenkort begint de bodemsanering.

Waterzuiverinstallatie
Daarvoor wordt ter plekke een innovatieve waterzuiverinsinstallatie geïnstalleerd. Die gaat eerst de ruim 3.000.000 liter regenwater die in het afgelopen jaar is opgevangen zuiveren, daarna het grondwater onder het vervuilde terrein. Om verspreiding van de vervuiling tijdens de zuivering te voorkomen wordt ook een grondwaterbeveiligingsysteem aangelegd.

Handhaving
Om erop toe te zien dat alles volgens de milieuregeles verloopt, is een speciaal handhavingsteam voor de sanering van Chemie-Pack geformeerd. Daarnaast komt er ook een speciaal handhavingsteam voor Moerdijk, om alle expertise op het gebied van zware en risicovolle industrie optimaal te benutten.
Provincie:
Tag(s):