donderdag, 22. november 2012 - 21:19

Provincie sluit installatie metaalrecyclingbedrijf om te hoge kwikuitstoot

Zeewolde

Provincie Flevoland heeft afgelopen vrijdag een installatie van een metaal reclyclingbedrijf in Zeewolde buiten bedrijf gesteld en verzegeld. 'Uit meetgegevens bleek dat de uitstoot van kwik boven de gestelde norm uitkwam', meldt de provincie.

Daarop zijn de provincie en de GGD een onderzoek gestart. Uit dit onderzoek blijkt nu dat de concentraties zo laag zijn dat er geen gevaar is voor omwonenden en gebruikers van het bedrijventerrein.

Bij het bedrijf op het Trekkersveld is eind september het filter van de installatie waar het om gaat vervangen. Op 6 november heeft de provincie onderzoek gedaan om te kijken of alles volgens de norm verliep. Uit de voorlopige meetgegevens bleek dat de uitstoot van kwik de norm overschreed.

Hierop is meteen contact opgenomen met het bedrijf en in overleg is besloten de installatie buiten werking te zetten. Om zeker te zijn dat de installatie niet in gebruik wordt genomen, heeft de provincie deze verzegeld.

Het net geplaatste filter bleek niet goed te functioneren. Dit wordt nu verholpen. Wanneer de installatie weer op de juiste manier functioneert, zal de verzegeling door de provincie worden weggenomen en kan de installatie weer in gebruik genomen worden. De provincie zal met nieuwe metingen vinger aan de pols houden.
Provincie:
Tag(s):