woensdag, 29. februari 2012 - 17:13

Provincie Zeeland int dwangsom zwembad

Terneuzen

Badinrichting De Wielingen in Terneuzen moet € 5000,- betalen, omdat het badwater onvoldoende is gecontroleerd. Het bad is onderdeel van stichting Revant.

Op 1 maart 2011 legde Provincie Zeeland een last onder dwangsom op aan de badinrichting. Uit een jaarlijkse controle blijkt dat er overtredingen zijn begaan, waardoor deze dwangsom nu wordt geïnd.

De badinrichting is wettelijk verplicht voor aanvang van het zwemmen en na beëindigen daarvan het water te controleren. Dit moet zij bijhouden in een logboek. Bij een jaarlijkse controle van Provincie Zeeland kwam aan het licht dat het water vanaf 18 mei 2011 tot november 2011 te weinig werd gecontroleerd. Dat betekent dat de badinrichting de dwangsom moet betalen. Het gaat om €1000 per overtreding met een maximum van €5000.
Aanvullende informatie

De dwangsom wordt nu geïnd en niet in november al, omdat er aanvullende informatie moest worden geleverd en geanalyseerd. Er wordt niet iedere dag gezwommen in het bad. Daarom moest worden uitgezocht of er werd gezwommen op de dagen dat het water niet werd gecontroleerd. Na analyse blijkt dat dit op meerdere momenten zo is.
Waterkwaliteit voldoende

Badinrichtingen zijn ook verplicht maandelijks een test uit te laten voeren door een extern laboratorium. Hierbij wordt de kwaliteit van het water gecontroleerd. Uit deze maandelijkse testen blijkt dat er sprake is van een goede waterkwaliteit bij badinrichting De Wielingen. Er is echter te weinig (dagelijks) gecontroleerd.
Provincie:
Tag(s):