dinsdag, 2. oktober 2012 - 23:55

Provincie Zeeland legt lasten onder dwangsom op aan Dow

De opslag van verpakte gevaarlijke stoffen op het terrein van Dow voldoet niet aan de vergunningsvoorschriften. Daarom hebben Gedeputeerde Staten van Provincie Zeeland besloten lasten onder dwangsom op te leggen aan Dow Benelux bv.

De overtredingen zijn geconstateerd tijdens zes inspecties in juni van dit jaar.
Met het opleggen van deze lasten onder dwangsom wil Provincie Zeeland Dow ertoe bewegen om deze overtredingen op te heffen en in de toekomst te voorkomen.

Het bedrijf krijgt nog tijd om maatregelen te treffen om de overtreding op te heffen en herhaling te voorkomen. De hoogte van de opgelegde lasten onder dwangsom en de begunstigingstermijnen variëren.
Provincie:
Tag(s):