zondag, 24. juni 2012 - 17:25

Provincie Zeeland wijzigt plannen afsluiting Kanaal door Walcheren

Op 20 juni heeft de Provincie een besloten informatieavond gehouden voor de bedrijven die gebruik maken van het Kanaal door Walcheren. Zij werden geïnformeerd over de gewijzigde plannen voor de voorgenomen afsluiting van het kanaal in het voorjaar van 2013.

Bedrijven en recreatievaart hebben zich verzet tegen voorgenomen afsluiting. De Provincie heeft met behulp van interviews de overlast geïnventariseerd en is op zoek gegaan naar alternatieve manieren van uitvoering van de conserveringswerken. Deze resultaten werden deze avond gepresenteerd en voorgelegd.

Vanwege de lange omvaarroute en vooral de verwachtte structureel optredende schade bij de vaarweggebuikers zijn de volgende plannen besproken:

Uitstel van de werkzaamheden aan de Stationsbrug naar tenminste 2015. De brug is dan mogelijk geheel autovrij. Dit vergemakkelijkt de uitvoering van het werk;

Uitvoeren van de werkzaamheden aan de Draaibrug in Souburg in het najaar van 2013. De dan tijdelijk te verwijderen brug zal door een veerpontje worden vervangen;

Uitvoeren van de werkzaamheden aan de Keersluisbrug in de stand 'brug op' in twee fasen van 4 weken in maart 2014 en 2015.
Keersluisbrug

Door de gefaseerde uitvoering verschuift de overlast voor de scheepvaart meer naar het verkeer over de Keersluisbrug. De benaderde bedrijven en instelling rond de Keersluisbrug hebben aangegeven om te kunnen gaan met de verwachtte overlast. Dit geldt ook voor de hulpdiensten en het openbaar vervoer die bij de afsluiting alleen van de Sloebrug gebruik kunnen maken.
Voor deze brug zal een zeer beperkt openingsregiem gaan gelden. Zo mogelijk maakt de Provincie de sluisdeuren van de Binnenkeersluis bij de Keersluisbrug geschikt voor voetgangers en fietsers.

Aangedrongen werd op een tijdige en goede communicatie met de weggebruikers en het instellen van duidelijk bewegwijzerde omleidingsroutes met aankondigingen langs de A58. Gezien de hoofdzakelijk positieve reacties op de gepresenteerde plannen kondigde de Provincie aan de plannen in formele besluiten om te gaan zetten.
Provincie:
Tag(s):