maandag, 21. mei 2012 - 13:07

PvdD:Stop met jacht op beschermde vos in uiterwaarden Rijn

Utrecht

De Partij voor de Dieren (PvdD) provincie Utrecht heeft schriftelijke vragen gesteld over het verbieden van de jacht op vossen in uiterwaarden. Dit meldt de PvdD maandag.

Aanleiding voor de vragen is een onderzoek van project Rijn in Beeld over het op een duurzame manier kleiner maken van zomerganzenpopulaties. Uit dit onderzoek blijkt namelijk dat ganzenpopulaties op een natuurlijke wijze kleiner gemaakt kunnen worden door de jacht op de vos te verbieden.

Het huidige beleid om ganzenpopulaties kleiner te maken is gericht op afschot. Volgens fractievoorzitter Willem van der Steeg is afschot niet duurzaam, want ‘’het is kostbaar en geen oplossing. Het zou beter zijn om de natuur zelf haar werk te laten doen, zodat er een natuurlijk evenwicht kan ontstaan. Het huidige beleid houdt dat mechanisme tegen, want er mag ook op vossen gejaagd worden, ondanks het feit dat de vos een beschermde diersoort is volgens de Flora- en faunawet.”

De Partij voor de Dieren pleit ervoor om de verschillende diersoorten meer in samenhang met elkaar te zien. Het verbieden van de jacht op vossen in uiterwaarden en aangrenzende binnendijkse moerasgebieden kan gezien worden als een duurzame oplossing met een ecologische meerwaarde.

Hierdoor komt er in het beleid meer ruimte voor natuurlijke predatie door vossen en andere roofdieren, waardoor zomerganzenpopulaties op een natuurlijke en duurzame wijze kleiner gemaakt kunnen worden.
Provincie:
Tag(s):