donderdag, 24. mei 2012 - 8:30

Q-koorts op bedrijf in Winssen

In Winssen is bij een geitenbedrijf besmetting met de Q-koortsbacterie geconstateerd. De nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit heeft voorzorgsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat de Q-koortsbacterie zich uitbreidt. Zo geldt er onder meer een bezoekersverbod voor de stallen.

De Q-koortsbacterie komt nog steeds voor in het milieu, maar dankzij de vaccinatie van dieren is het aantal besmettingen de laatste jaren flink afgenomen. Van 2007 tot en met 2009 was de Q-koorts een belangrijk onderwerp, omdat een groeiend aantal mensen hiervan ziek werd. In 2010 daalde het aantal mensen dat ziek werd van Q-koorts, nadat er maatregelen werden genomen. Ook in 2011 en 2012 daalde het aantal meldingen van Q-koortspatiënten in Nederland.

Q-koorts is een infectieziekte die van dieren kan overgaan op mensen. In Nederland waren besmette melkgeiten en melkschapen de laatste jaren de belangrijkste bron van de ziekte bij mensen. Dankzij de vaccinatie bij dieren is de omvang van de besmetting nu vele malen kleiner dan eerdere jaren.
Welke maatregelen worden genomen?

Er bestaat een kleine kans dat mensen door direct contact met besmette dieren ziek worden. Daarom is er een bezoekersverbod voor besmette bedrijven van kracht. Op het betreffende bedrijf in Winssen zijn de dieren volgens de daarvoor geldende regels op tijd gevaccineerd. Om te voorkomen dat de Q-koortsbacterie zich uitbreidt, vervoert het bedrijf geen geiten, weert het bezoekers uit de stal en worden de stallen onder bepaalde voorwaarden uitgemest. De GGD gaat de huisartsen in de omgeving informeren.
Provincie:
Tag(s):