dinsdag, 10. april 2012 - 16:30

Raad gemeente Kapelle bespreekt toekomstvisie De Oesterbaai

Kapelle

De raad van de gemeente Kapelle zal in de voorbereidende raadsvergadering van 24 april spreken over de toekomst van Villapark De Oesterbaai.

Het college van burgemeester en wethouders heeft hiervoor een bespreeknotitie opgesteld waarin de uitgangspunten voor het nieuwe bestemmingsplan zijn verwoord.

Naar aanleiding van het door de Vereniging van Eigenaren van het park ingediende handhavingsverzoek heeft de raad meerdere keren gesproken over De Oesterbaai. De belangrijkste onderwerpen hierbij waren het handhavend optreden tegen de huisvesting van arbeidsmigranten en het al dan niet opnemen van permanent wonen in het nieuwe bestemmingsplan. Op 3 april 2012 heeft het college naar aanleiding van een uitspraak van de rechtbank besloten de handhaving op het park te intensiveren. Daarbij zal prioriteit worden gelegd bij de beëindiging van de huisvesting van arbeidsmigranten in de recreatiewoningen.

In de bespreeknotitie die aan de raad wordt voorgelegd, zijn als uitgangspunten geformuleerd dat het park voor de recreatie behouden dient te blijven en dat permanente bewoning onder voorwaarden op beperkte schaal wordt toegestaan. Voor een woonbestemming komen wat het college betreft in ieder geval in aanmerking die woningen waarvan aan de huidige bewoners in het verleden een permanente gedoogbeschikking is verleend.

Nadat de raad zich heeft uitgesproken over de toekomst van het park, zal het nieuwe bestemmingsplan worden opgesteld. De verwachting is dat dit plan in het najaar in procedure zal gaan.
Provincie:
Tag(s):