dinsdag, 23. oktober 2012 - 21:10

Raad onderzoekt salmonellabesmetting in zalm

Den Haag

De Onderzoeksraad voor Veiligheid start een onderzoek naar de Salmonella-uitbraak veroorzaakt door consumptie van zalmproducten sinds juli dit jaar. 'Dat hebben we vandaag besloten', meldt de Raad dinsdag.

De omvang en het verloop van de besmetting zijn voor de Onderzoeksraad aanleiding om dit voorval in de keten van voedselproductie te onderzoeken.

Het onderzoek richt zich op de vraag hoe het betrokken visverwerkingsbedrijf als onderdeel van de keten van voedselproductie met het risico van salmonellabesmetting is omgegaan.

Daarnaast zal in het onderzoek worden bekeken hoe de overheid en het betrokken bedrijf de salmonellabesmetting hebben aangepakt en bestreden. De Raad richt zich bij zijn onderzoeken enkel op de lessen voor de toekomst en laat de schuldvraag of aansprakelijkheid buiten beschouwing.

De Onderzoeksraad is er op gericht de veiligheid in Nederland te verbeteren door op basis van onderzoek de achterliggende oorzaken van een voorval te achterhalen, waardoor herhaling voorkomen kan worden.

De komende weken zal de Onderzoeksraad benutten om het onderzoek op te starten en informatie te verzamelen. Op basis daarvan wordt de precieze focus van het onderzoek bepaald.

Voedselveiligheid is een van de sectoren waar de Onderzoeksraad voor Veiligheid bevoegd is onderzoek te doen, zoals dat ook is benoemd in de Memorie van Toelichting bij de Rijkswet Onderzoeksraad voor Veiligheid.
Provincie:
Tag(s):