maandag, 12. november 2012 - 11:36

Raad van State: geen wet weigerambtenaren

Den Haag

De Raad van State heeft zich opnieuw kritisch uitgelaten over een wet die een einde moet maken aan de weigerambtenaren.

Op 9 november 2012 is het advies van de Raad van State openbaar gemaakt over het initiatiefwetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de Algemene wet gelijke behandeling met betrekking tot gewetensbezwaarde ambtenaren van de burgerlijke stand.

Als gevolg van het initiatiefwetsvoorstel van D66 zal het niet langer mogelijk zijn om ambtenaren van de burgerlijke stand te benoemen die gewetensbezwaren hebben tegen het sluiten van huwelijken tussen personen van gelijk geslacht. De Raad van State heeft over dit voorstel vandaag een advies uitgebracht.

Ook bij eerdere initiatieven om een einde te maken aan de weigerambtenaren adviseerde de Raad van State zeer kritisch.
Provincie:
Tag(s):