vrijdag, 8. juni 2012 - 10:26

RDW: Stijging aantal afgegeven kentekenbewijzen

Veendam

Het aantal nieuw afgegeven kentekenbewijzen (deel IA) steeg in 2011 met 5%. Dat blijkt uit het Jaarverslag 2011 van de RDW. De RDW verklaart deze stijging door de gunstige fiscale voordelen van nieuwe schone, kleine personenauto's.

Het aantal steekproeven door de RDW is met 4.657 gestegen tot een totaal aantal van 223.908. Daarmee zijn de wettelijke steekproefpercentages voor APK (3%), LPG (5%), snelheidsbegrenzers en tachografen (5%) allemaal gehaald.

Verstrekking gegevens aan derden
Het aantal informatieverstrekkingen aan politie, Justitie en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties is vorig jaar met 6% gestegen naar 257 miljoen. De voertuigbranche heeft 9% meer registerbevragingen gedaan en steeg naar ruim 296 miljoen.
Provincie:
Tag(s):