donderdag, 23. augustus 2012 - 11:54 Update: 08-07-2014 0:47

Reactie minister Kamp over de pensioenen

Den Haag

De pensioenfondsen zitten in zwaar weer, zoals bijna alle grote financiële instellingen in deze tijd.

Een aantal pensioenfondsen heeft dit voorjaar al aangekondigd in 2013 kortingen op de pensioenuitkeringen te moeten doorvoeren. 'In welke mate dat nodig is —om hoeveel procenten het gaat- zal blijken aan het eind van dit jaar', laat minister kamp donderdag weten.

De cijfers in het Volkskrant-artikel zijn gebaseerd op de stand van zaken op 31 juni jongstleden . Het daadwerkelijke meetmoment voor kortingen in 2013 ligt op 31 december 2012 en wordt mede bepaald door de stand van de rente en de beurskoersen van dat moment.

'Ik onderzoek ondertussen de mogelijkheden om de kortingen enigszins te beperken. Daartoe is overleg gaande met de Pensioenfederatie, sociale partners en De Nederlandsche Bank. Uitgangspunt voor mij is steeds dat op evenwichtige wijze recht wordt gedaan aan de belangen van zowel de oudere als de jongere generaties. Ik verwacht in de tweede helft van september de Tweede Kamer hierover te informeren', aldus Kamp.
Categorie:
Tag(s):