maandag, 14. mei 2012 - 9:24

Rechtsbescherming voor klokkenluider

Klokkenluiders krijgen rechtsbescherming en financiële ondersteuning. Ook komt er onafhankelijk onderzoek naar maatschappelijke misstanden. Dat staat in een initiatiefwet die SP-Kamerlid Ronald van Raak vandaag presenteert.

Daarmee moet een einde komen aan de slechte behandeling van klokkenluiders in Nederland en kunnen ernstige misstanden voortaan beter worden aangepakt.
Dit meldt de SP op haar site

Van Raak: ‘Mensen durven in Nederland nauwelijks misstanden te melden. De lotgevallen van bekende klokkenluiders als Ad Bos, Fred Spijkers en Paul Schaap hebben ertoe geleid dat veel mensen besluiten hun mond te houden. Huidige regelingen voor klokkenluiders blijken niet te werken. Mensen die misstanden melden worden ontslagen en komen in financiële problemen. Ook moeten ze vaak lange juridische procedures voeren tegen overheden en bedrijven. Dat heeft grote gevolgen voor de klokkenluiders, wiens leven overhoop wordt gegooid. Maar dat is ook heel slecht voor de samenleving, omdat fraude en corruptie blijven voortbestaan en de volksgezondheid en het milieu in gevaar worden gebracht.’

De SP wil een Huis voor klokkenluiders oprichten, dat wordt ondergebracht bij het instituut van de Nationale ombudsman. Daarmee wordt de onafhankelijkheid verzekerd. Als mensen terecht een maatschappelijke misstand melden kunnen ze niet worden ontslagen. Ook kan de melder zo nodig financiële, juridische en psychologische ondersteuning krijgen. Het Huis doet ook onderzoek naar de misstand en komt met aanbevelingen om de problemen op te lossen. Als betrokkenen niet bereid zijn de misstand op te lossen rapporteert het Huis dat aan de Tweede Kamer, die vervolgens actie kan ondernemen.

Van Raak: ‘Politici kunnen problemen alleen oplossen als ze die ook daadwerkelijk kennen. Daarom is het belangrijk dat de Tweede Kamer het initiatief neemt voor de bescherming van klokkenluiders. Deze wet is opgesteld in nauwe samenwerking met de Expertgroep klokkenluiders, waarin tientallen bestaande klokkenluiders zich hebben verenigd. Hun problemen en hun ervaringen vormen de basis voor deze wet, die uniek is in de wereld. Ik ben blij dat Tweede Kamerleden van PvdA, D66, GroenLinks, ChristenUnie en Partij voor de Dieren hebben besloten de initiatiefwet samen met de SP in te dienen.’
Provincie:
Tag(s):