maandag, 1. oktober 2012 - 10:07

Rectificatie: Palingstroper gepakt op het Haringvliet

In het persbericht over de aanhouding van een 59-jarige palingstroper op het Haringvliet voor het illegaal vangen van paling is een fout geslopen.

Begin september trof de politie een aantal palingfuiken aan in de buurt van het Haringvliet op Goeree Overflakkee. Tijdens nader onderzoek in het Haringvliet stuitte de Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid (en niet de politie, zoals eerder vermeld) met hun vaartuig Pandion op een aantal palingfuiken die vangklaar stonden opgesteld. Daarop besloot de politie samen met de Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid, Sportvisserij Zuidwest Nederland, Staatsbosbeheer NVWA en de GZH een postactie te houden.

Donderdagavond werd er een roeiboot waargenomen op het Haringvliet, waarvan de schipper bezig was met het lichten van de fuiken. De schipper met zijn boot werd vervolgens gevolgd en opgewacht bij zijn aanlegplaats. De 59-jarige man is aangehouden voor het overtreden van de Flora en Faunawet, Visserijwet 1963 en de Natuurbeschermingswet.

Een behoorlijke hoeveelheid paling en een tiental fuiken zijn in beslag genomen. De fuiken voldeden niet aan de voorwaarden gesteld in de Visserijwet 1963. De paling is in overleg met de Officier van Justitie teruggezet in het zelfde water.

De paling is aangewezen als bedreigde inheemse diersoort. Ook is het Haringvliet aangewezen als zogenaamd Dioxine water, waardoor het absoluut verboden is paling uit het Haringvliet mee te nemen, omdat het consumeren van deze paling een gezondheidsrisico met zich meebrengt.

Daarnaast is het Haringvliet aangewezen als Natura 2000 gebied, waardoor voor dergelijke handelingen een vergunning nodig is in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998. Een dergelijke vergunning wordt niet meer door de Provincie Zuid-Holland afgegeven.
Provincie:
Tag(s):