woensdag, 2. mei 2012 - 18:58

Regelgeving rondom grafmonumenten wordt eenduidig

Terneuzen

Per 15 juni geldt er voor alle tien de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Terneuzen nog maar één reglement rondom de inrichting van graven.

Met de nieuwe regels streeft de gemeente naar eenheid in regelgeving en uitstraling, zonder dat dit de identiteit van de verschillende begraafplaatsen aantast of de creativiteit van nabestaanden rond het grafmonument beperkt.

In het vervolg geldt er een maximale afmeting van 70x125x100 cm (lxbxh) voor grafbedekkingen. Dit betreft het grafmonument inclusief grafbeplanting of halfverharding zoals siergrind. De resterende ruimte op het graf wordt door de gemeente ingezaaid met gras. De gemeente voorziet bovendien vanaf nu een funderingsbalk waarop grafmonumenten geplaatst kunnen worden. Hierdoor wordt scheefzakken van de monumenten voorkomen.

Op de begraafplaats aan de Schapersweg te Sas van Gent gelden deze regels al langere tijd. Omdat dit zorgt voor eenheid tussen de graven en een rustiger aanblik op de begraafplaats geeft, is ervoor gekozen om deze regels op alle begraafplaatsen door te voeren.

Zoals elke kern zijn eigen identiteit heeft, heeft elke begraafplaats dat ook. De indeling van een begraafplaats is vaak een afspiegeling van de geschiedenis. Alle gemeentelijke begraafplaatsen hebben daarom een andere inrichting die vaak terug te zien is in de verharde paden- of bomenstructuur. Omdat juist dit zo kenmerkend is voor de verschillende begraafplaatsen blijft de indeling van de begraafplaatsen ongewijzigd en gaan de karakteristieke kenmerken van de afzonderlijke begraafplaatsen niet verloren.

Het nieuwe reglement gaat in op 15 juni 2012, maar zal nog niet overal direct merkbaar zijn. Pas als er aan een nieuwe rij graven wordt aangelegd, wordt het nieuwe reglement toegepast. Voor reeds ingerichte graven blijven de voormalige regels van toepassing.
Provincie:
Tag(s):