zaterdag, 25. februari 2012 - 13:46

Regio Groningen-Assen past woningbouwprogramma aan

Groningen

De Regio Groningen-Assen gaat het woningbouwprogramma beperken en sterker inzetten op kwaliteit. Dit heeft de Stuurgroep Regio Groningen-Assen besloten in haar vergadering van 24 februari j.l.

Aanleiding hiervoor is de economische recessie. De regio Groningen-Assen is nog steeds een groeiregio, maar ook hier is sprake van een minder goed functionerende woningmarkt. De Regio wil met het beperken en versterken van het woningbouwprogramma nieuwe risico's voorkomen, de aanwezige vraag zo goed mogelijk bedienen en de regionale woningmarkt stimuleren. De regionale samenwerking toont hiermee ook in moeilijke tijden daadkracht.

Het is van groot belang dat er voldoende balans is in het aanbod in de regio Groningen-Assen. Niet alleen vanuit financieel oogpunt, maar ook vanwege het verminderen van druk op het landschap, de samenhang met bereikbaarheid, het versterken van binnenstedelijke/dorpse functies en het vergroten van de invloed van de woonconsument.

Beperking regionaal woningbouwprogramma
De regio wil voorbereid zijn op een scenario van in totaal 1000 - 1500 te bouwen woningen per jaar. Dit betekent dat een aantal woningbouwlocaties, geheel of gedeeltelijk, pas na 2030 ontwikkeld kan worden.
Provincie:
Tag(s):