vrijdag, 12. oktober 2012 - 10:56

Restanten kasteeltje aangetroffen in Lent

Nijmegen

In de laatste fase van het archeologisch onderzoek voor de dijkverlegging in Lent zijn de archeologen van de gemeente Nijmegen onverwachts gestuit op funderingen van een kasteeltje.

De funderingen van het kasteel zijn uitzonderlijk fors en goed bewaard gebleven. Ze zijn zelfs voor een stad als Nijmegen met haar veelheid aan archeologische vondsten bijzonder.

De funderingen die nu zijn gevonden zijn mogelijk de resten van Kasteel Lent, waarover wordt gesproken in historische bronnen. De eerste bouwfase van het kasteel dateert zeker uit de 13de eeuw, maar een oudere datering wordt niet uitgesloten. In de oudste bouwfase is vooral gebruik gemaakt van natuursteen, in jongere aanbouw- en herbouwfases is het kasteeltje overwegend opgebouwd met bakstenen.

De massieve funderingen zijn meer dan 1,5 m diep in de bodem bewaard gebleven. Het kasteel ligt op een terrein dat is omgeven met een 17 m brede en 3 m diepe gracht, waarin de archeologen verwachten veel afval te vinden van het servies, kookgerei en voedsel. Restanten daarvan zijn ook al gevonden in enkele waterputten die in de buurt van het kasteel zijn opgegraven.

Uit sloopmateriaal dat is aangetroffen hebben de archeologen kunnen afleiden dat het kasteel in de 16de eeuw moet zijn gesloopt. Mogelijk was de bouw van Fort Knodsenburg -dat een stukje verderop lag- de aanleiding voor de sloop. Alle bebouwing in de omgeving van het fort moest namelijk verdwijnen omdat het onderdak zou kunnen bieden aan de vijand.

Het archeologisch onderzoek wordt sinds dit voorjaar uitgevoerd vanwege de werkzaamheden voor het plan Ruimte voor de Waal Nijmegen. De opgravingen hebben al veel informatie opgeleverd over het 16e/17e eeuwse Fort Knodsenburg, dat een belangrijke rol speelde in de 80-jarige oorlog. In het gebied ten oosten van de Waalbrug is een boerendorp aangetroffen uit het begin van onze jaartelling.

Het plan Ruimte voor de Waal is een onderdeel van het landelijke programma Ruimte voor de Rivier. Om meer ruimte te geven aan de rivieren en zo overstromingen te voorkomen, geeft het Rijk op meer dan 30 plaatsen, meer ruimte aan de rivieren. In Nijmegen gebeurt dat door teruglegging van de Lentse Waaldijk en de aanleg van een nevengeul in de uiterwaarden. Hierdoor ontstaat er - in het hart van Nijmegen - een eiland in de Waal met ruimte voor wonen, recreatie en cultuur, water en natuur. Het eiland wordt verbonden met Nijmegen-Noord door middel van drie bruggen: twee hele nieuwe bruggen en een verlengde brug aan de Waalbrug. Nog dit najaar wordt gestart met de voorbereidende werkzaamheden. Eind 2015 moeten de maatregelen voor de waterveiligheid zijn afgerond.
Provincie:
Tag(s):