woensdag, 19. september 2012 - 13:51

Riensluis Lemmer krijgt nieuwe stalen deuren

Lemmer

Wetterskip Fryslân is bijna klaar met de versterking van de Riensluis in Lemmer. 'Donderdag 20 september wordt de IJsselmeerzijde van de sluis voorzien van nieuwe stalen deuren', meldt het waterschap woensdag.

Eerder deze maand zijn de oude houten deuren aan de binnenzijde van de sluis vervangen. Dit is een van de laatste werkzaamheden die nodig is om de veiligheid van de inwoners in Fryslân en het Groninger Westerkwartier te waarborgen.

De sluis, die onderdeel is van de IJsselmeerwaterkering, voldoet dan weer aan de veiligheidseisen van het nationaal Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).

Staatssecretaris Joop Atsma (Infrastructuur en Milieu) heeft in april jl. het startsein gegeven voor de versterking van de Riensluis. De werkzaamheden bestonden onder meer uit het versterken van de sluishoofden, van de wanden van de sluiskolk en het vervangen en mechaniseren van de nog handbediende sluisdeuren. Ook zijn er voorzieningen aangebracht die de passage van vis mogelijk maakt.

De renovatie van de sluis past in de plannen van de gemeente Lemsterland om een binnenhaven voor de recreatievaart te maken.

Planning en kosten
De werkzaamheden zijn volgens planning voor 1 oktober klaar. In het stormseizoen worden nog enkele afrondende werkzaamheden uitgevoerd die de veiligheid van de waterkering niet aantasten.

De totale projectkosten bedragen ca. 3 miljoen euro, waarvan het grootste deel wordt gefinancierd door het HWBP. Het mechaniseren van de
buitendeuren komt voor rekening van de gemeente Lemsterland en Wetterskip Fryslân betaalt de aanpassingen voor de vismigratie.

Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)
Het HWBP is een samenwerkingsverband tussen het Rijk en de waterbeheerders om op 92 locaties in het land afgekeurde waterkeringen op een sobere, doelmatige en robuuste wijze te versterken. Zo wordt Nederland beschermd tegen wateroverlast en overstromingen.
Provincie:
Tag(s):