donderdag, 22. maart 2012 - 15:30

Rijk hoeft Flevoland geen 241 miljoen euro te betalen

Flevoland

Het Rijk hoeft geen 241 miljoen euro aan de provincie Flevoland te betalen voor de aanleg van natuurgebied Oostvaarderswold. Dat heeft de rechtbank in Zwolle-Lelystad donderdag 22 maart bepaald.

Gedeputeerde Staten (GS) van Flevoland stapten naar de rechter omdat staatssecretaris Bleker van Natuur slechts 81 miljoen euro wil overmaken, wat volgens GS tegen de afspraak is.

Staatssecretaris Bleker heeft in december 2006 met GS een bestuursovereenkomst gesloten in het kader van het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG). Aanpassingen moeten schriftelijk worden vastgelegd en door beide partijen worden ondertekend. Afspraken tussen het Rijk en Flevoland over de omvang van het natuurgebied Oostvaarderswold, dat de Oostvaardersplassen bij Almere en het Horsterwold bij Zeewolde met elkaar moet verbinden, stammen uit 2008.

De provincie, die al veel heeft geld gestoken in het aankopen van grond voor de aanleg van de ecozone, is van mening dat het Rijk op grond van die afspraken 241 miljoen zou moeten bijdragen. De staatssecretaris kwam daar in oktober 2010 echter op terug omdat het kabinet fors moest bezuinigen. Verdere uitgaven zouden niet meer in aanmerking komen voor financiering.

Het Rijk heeft Flevoland in oktober 2009 gevraagd in te stemmen met aanpassing van de ILG-bestuursovereenkomst, waarbij een aanvullend bedrag van bijna 28 miljoen werd toegekend. Daar heeft de provincie voor getekend. Dat is het enige onderwerp waarover beide partijen aantoonbaar overeenstemming hebben bereikt, oordeelt de rechter.
Provincie:
Tag(s):