dinsdag, 5. juni 2012 - 21:16

Rijkswaterstaat onderzoekt reisgedrag en telt verkeer op de A7 en A37

Regio

Rijkswaterstaat voert op dinsdag 12 juni aanstaande op de A7 en A37 op de hoofdrijbanen bij de grensovergangen, onderzoek uit naar het reisgedrag van voorbijkomende voertuigen.

Daarnaast wordt op maandag 11 juni aanstaande vanaf 19.00 uur tot dinsdag 12 juni 19.00 uur al het passerende verkeer op alle op- en afritten op de A7 vanaf knooppunt Zuidbroek tot aan de grens en de gehele A37, in beide richtingen, geteld. Rijkswaterstaat wil hiermee beter inzicht krijgen in onder andere de herkomst en bestemming van de automobilisten en vrachtauto’s en van de hoeveelheid verkeer op deze rijkswegen. De uiteindelijke resultaten worden gebruikt als aanvulling op de al beschikbare informatie (o.a. uit permanente telpunten) over het aantal voertuigen dat op deze wegen rijdt. Jaarlijks voert Rijkswaterstaat soortgelijke onderzoeken uit op haar wegennet.

Met nadruk wordt er op gewezen dat de kentekens uitsluitend voor het onderzoek naar het reisgedrag worden genoteerd en niet voor andere doeleinden. De enquêteformulieren worden volledig anoniem behandeld en na beëindiging van het onderzoek vernietigd. De resultaten van het onderzoek worden oktober 2012 verwacht.
Provincie:
Tag(s):