vrijdag, 6. juli 2012 - 17:56

Rijssen-Holten maakt meer woningen geschikt voor ouderen

Gedeputeerde Ineke Bakker van de provincie Overijssel en wethouder Jan Ligtenberg van de gemeente Rijssen- Holten hebben vrijdag 6 juli 2012 hun handtekening gezet onder gewijzigde afspraken Wonen voor de periode tot 2015. Dit heeft de provincie Overijssel vrijdag laten weten.

Doel van de afspraken is de woonkwaliteit en het woonplezier van de inwoners te vergroten. In 2010 heeft de provincie met de gemeenten afspraken gemaakt voor het woningbouwprogramma tot 2015.

In het licht van de huidige woningmarkt worden de afspraken over woningbouw en andere maatregelen geactualiseerd. Gemiddeld worden in 2010-1015 in Overijssel 30 pct. minder gebouwd dan in 2010, bezien vanuit de huidige stand van de woningmarkt. Dat geldt niet voor de gemeente Rijssen-Holten.

De gemeente Rijssen-Holten heeft het in 2010 afgesproken woningbouwprogramma gerealiseerd en de verwachting is dat dit ook voor de komende jaren geldt.

Afgesproken was dat de gemeente zou bouwen voor de lokale behoefte, bij een negatief migratiesaldo. Dat is gebeurd. Ruim 90 % is voor lokale behoefte gebouwd en het migratiesaldo is over 2010 en 2011: min 20.

Op dit moment is de ontwikkeling van de locatie de Kol in Holten in volle gang. Daarnaast wordt op diverse locaties in Rijssen woningbouw ontwikkeld. In de komende jaren wordt meer gesloopt en vernieuwd, met name betreft dit het geschikt maken van woningen voor de doelgroep ouderen.
Provincie:
Tag(s):