zaterdag, 7. januari 2012 - 21:21

'Risico voor wateroverlast in Friesland voorbij'

Het risico voor wateroverlast in Friesland is voorbij. Dat is de conclusie van het Regionaal Beleids Team, dat is ingesteld vanwege de wateroverlast in Friesland. Wetterskip Fryslan heeft zaterdag een uitgebreide risico-inschatting gedaan.

Hieruit blijkt dat bezwijken van de kades door verweking en wateroverloop niet meer aan de orde is. De waterstanden in heel Frysland dalen en de situatie in de hele provincie en de waterdruk op de kades verbetert.

Wetterskip Fryslan adviseert de provincie om het vaarverbod maandagochtend om 6.00 uur op te heffen.

Vanaf -38 NAP beginnen het waterschap met het leegmalen van de polders. Dit moet met beleid gebeuren, daarom gebeurt dit malen in etappes. Als dit malen te snel gebeurt, kan er alsnog schade ontstaan aan de kades.

De waterstand van de Friese boezem is op dit moment -36 NAP. Het streefpeil is -52 NAP. Het waterschap blijft alert. Het inspecteren van de kades gaat zondag gewoon door.
Provincie:
Tag(s):