woensdag, 18. juli 2012 - 11:17

'Risicobeheersing bij KPN nog in de kinderschoenen'

Rotterdam

In juli 2011 leidde een nachtelijke storing in het telecommunicatie-knooppunt van KPN in de Waalhaven te Rotterdam tot uitval van cruciale verbindingen, waaronder C2000 en 112.

Ook andere sectoren ondervonden hinder van het incident. Zo kon de Rotterdamse metro niet worden opgestart, was de verbinding tussen de meldkamer Zeeland en ziekenhuizen verstoord en konden loodsen in de Rotterdamse haven geen melding ontvangen dat ze aan boord moesten gaan van een schip. Het incident was voor de Inspectie VenJ en Agentschap Telecom reden een onderzoek in te stellen naar de oorzaak en de aanpak van de storing en naar de maatschappelijke effecten van de uitval.

De IvenJ en het Agentschap Telecom komen tot de conclusie dat zowel de betrokken veiligheidsregio’s als KPN voortvarend hebben gereageerd op de storing. Er zijn snel de juiste maatregelen getroffen. Punten van verbetering liggen vooral op het terrein van de voorbereiding.

Knelpunten
Risicobeheersing bij KPN kan transparanter en de communicatie tussen KPN en de afnemers moet beter. Met name het thema continuïteitsmanagement in de veiligheidsregio en bij vitale sectoren verdient extra aandacht. Dit thema staat nu nog te veel in de kinderschoenen.

Veiligheidsregio’s moeten zich meer bewust worden van de kwetsbare positie van telecommunicatievoorzieningen en de zorg voor een continuïteitsplan. Hoewel het de verantwoordelijkheid van de organisaties zelf blijft om een continuïteitsplan te ontwikkelen zal het ministerie van Veiligheid en Justitie specialisten aanbieden om veiligheidsregio’s te begeleiden op het gebied van continuïteitsmanagement.

De KPN-storing in Waalhaven te Rotterdam is een incident dat aantoont hoe afhankelijk we zijn van telecommunicatie-systemen, hoe groot de gevolgen kunnen zijn bij uitval hiervan en hoe belangrijk continuïteitsmanagement daarbij is.
Provincie:
Tag(s):