vrijdag, 14. december 2012 - 11:54

Risico’s bij feestelijke viering van oud & nieuw

Den Haag

De feestelijke viering van oud en nieuw kan dit jaar door de bestaande risico’s uitmonden in een ernstige lokale gebeurtenis. Dit is de mening van de Stichting Maatschappij Veiligheid en Politie, onder voorzitterschap van Prof. Mr. Pieter van Vollenhoven, naar aanleiding van een vraag van de burgemeester van Den Haag. Namens de vier grote gemeenten in ons land vroeg de heer Van Aartsen de SMVP om zich te verdiepen in de problemen en oplossingen die samenhangen met de viering van de jaarwisseling.

Met betrekking tot onze traditionele oud en nieuw viering, gekenmerkt door het door burgers afsteken van vuurwerk, bestaat er in ons land geen eensgezindheid over de wenselijkheid deze traditie te beperken of een halt toe te roepen.

De SMVP is van mening dat de risico’s die specifiek verbonden zijn aan de traditionele viering van oud en nieuw onze aandacht vereisen, omdat de bestaande risico’s kunnen uitmonden in zéér ernstige lokale gebeurtenissen.

De volgende risico’s spelen hierbij een belangrijke rol. De oud en nieuw viering gaat gepaard met een overmatig drank- en middelengebruik, wat kan leiden tot vormen van ongeremdheid die zich onder andere uiten in overlast, openbare ordeverstoringen, agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak, alsmede tot een volledig uit de hand lopen van de viering van oud en nieuw ter plaatse. Dit risico kan zich bij ieder grootschalig evenement en/of uitgaansweekend voordoen.
Provincie:
Tag(s):