zaterdag, 8. september 2012 - 15:20

Roemer: Rutte blijft fantaseren over gratis werkster

Volgens SP-leider Roemer blijft VVD-voorman Rutte fantaseren over een gratis werkster voor zieke mensen.

Zaterdag herhaalde Rutte in TROS Kamerbreed dat de VVD er van af wil dat mensen die een werkster hebben, die vervangen door gratis thuishulp zo gauw ze ziek worden. Roemer peilde ogenblikkelijk het publiek ter plekke (in de Haagse Bibliotheek waar hij debatteerde met Rutte). Slechts een aanwezige zei een werkster te hebben.

Roemer wees er op dat zieke mensen in ons land vooral worden geholpen door mantelzorgers. Die krijgen het echter steeds drukker, ook omdat de VVD de werkweek wil verlengen en het PGB wegsnijdt. Roemer beklemtoonde dat goede gezondheidszorg alleen mogelijk is als we die baseren op onderlinge solidariteit: 'Dan houd je de zorg betaalbaar. Niet als je er een markt van maakt. Dan komen er onnodige behandelingen, dure bureaucratie en heel veel verspilling. Marktwerking levert geen geld op, maar kost geld.'

Verder zei SP-leider Roemer in het radioprogramma dat Rutte aan bangmakerij doet. Hij zei dit in een reactie op een uitspraak van Rutte zaterdag in de Telegraaf, waarin Rutte de PvdA een bedreiging voor Nederland noemde. Roemer denkt dat juist de huidige economische situatie door veel mensen als een bedreiging wordt gezien. Als voorbeeld noemde hij de ouderen die zich zorgen maken over de pensioenen.
Provincie:
Tag(s):