zondag, 22. april 2012 - 18:38

Rookverbod natuurgebieden Dronten

Dronten

Het college van Dronten heeft besloten een rookverbod in te stellen voor bossen en natuurterreinen met ingang van 19 april tot 1 oktober 2012, op basis van de Algemene plaatselijke Verordening artikel 2:18, ter voorkoming van brand. Dit heeft de gemeente Dronten bekendgemaakt.

Brandgevaar
In het voorjaar, zomer en herfst is er risico op droogte en daarmee samenhangend brandgevaar, met name in bossen en natuurgebieden.

Dit betekent dat niet mag worden gerookt maar dat men ook geen brandende of smeulende voorwerpen mag laten vallen, weg werpen of laten liggen in natuurgebieden of binnen honderd meter afstand daarvan.

Er mag nog wel gebruik gemaakt worden van verleende stookontheffingen, omdat deze op particuliere erven liggen en veelal is dit ver van natuurgebieden. Verwacht mag worden dat de eigenaar hier gezond verstand hanteert.

Er wordt alleen daadwerkelijk gehandhaafd op dit verbod als het ook echt droog is. Dit ter beoordeling van de toezichthouder.
Provincie:
Tag(s):