donderdag, 27. september 2012 - 16:12

Rosenthal behoudt ernstige zorgen na gesprek Iran

New York

Minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal blijft 'ernstige zorgen' houden over de ontwikkelingen in Iran. De minister sprak in New York met zijn Iraanse ambtgenoot Ali Akbar Salehi over het Iraanse nucleaire programma en de mogelijke militaire dimensies daarvan.

Ook kwam de betrokkenheid van Iran in het Syrische conflict ter sprake.

'Ik heb naar voren gebracht dat Teheran volledige openheid van zaken moet geven over zijn nucleaire programma', aldus Rosenthal. 'Zolang Iran zijn internationale verplichtingen niet nakomt, zoals verwoord in diverse resoluties van de Veiligheidsraad, worden de sancties verder aangescherpt om de druk op te voeren. Iran moet aantonen dat de nucleaire installaties geen militaire maar enkel civiele bedoelingen hebben'.

Minister Rosenthal uitte tijdens het gesprek ook zijn diepe verontrusting over de rol van Iran in de regio. 'Gewelddadige militaire operaties vinden door het hele land plaats. Ik acht het Syrische regime hiervoor verantwoordelijk en een land als Iran moet zich onthouden van steun aan dit regime, waardoor het bloedvergieten kan doorgaan.'

Burgeroorlog
Rosenthal benadrukte in dat kader ook de ondersteuning van Iran aan Hezbollah. 'Ik heb informatie dat Hezbollah zich met steun van Iran in de Syrische burgeroorlog mengt, door het regime en regime-getrouwe milities te ondersteunen'. Volgens Rosenthal moet de Hezbollah-beweging daarom ook op de Europese terreurlijst komen.

Verder bespraken Rosenthal en Salehi de voortgang in de consulaire dialoog. Deze heeft voor Nederland als inzet het verkrijgen van de juiste feitelijke informatie over, en toegang tot, bipatride gedetineerden in Iran (met zowel Nederlandse als Iraanse nationaliteit) om hen consulaire bijstand te kunnen verlenen.
Provincie:
Tag(s):