woensdag, 31. oktober 2012 - 17:35 Update: 08-07-2014 0:45

Rotterdamse haven blijft doorgroeien

Rotterdam

De goederenoverslag in de Rotterdamse haven is over de eerste negen maanden van 2012 met 1,7% toegenomen tot 333 miljoen ton. 'De groei komt volledig op het conto van de export: de aanvoer van goederen stabiliseerde (0%) in de eerste negen maanden terwijl de afvoer toenam met 7%', meldt het Havenbedrijf Rotterdam woensdag.

De overslag van ruwe olie (+6%), minerale olieproducten (+13%), overig nat massagoed (+5%), containers (+2%) en roll on/roll off (+2%) nam toe. Er werd minder agribulk (-15%), ijzererts en schroot (-16%), kolen (-5%), overig droog massagoed (-8%), LNG (-6%) en overig stukgoed (-24%) geladen en gelost. De behandeling van droog massagoed daalde met 11% tot 58 miljoen ton en die van nat massagoed nam met 9% toe tot 161 miljoen ton.

President-directeur Hans Smits van het Havenbedrijf Rotterdam: "Vooral dankzij de oliesector kende de overslag in de haven in de eerste negen maanden een positief resultaat. Wel zwakte de groei in het derde kwartaal af door de teruglopende wereldhandel en omdat het derde kwartaal vorig jaar relatief sterk was Over het gehele jaar gerekend verwachten we nog steeds een lichte groei van ongeveer 1%.

Droog massagoed
De overslag van agribulk (granen, zaden, veevoedergrondstoffen) nam met 15% af tot 6 miljoen ton. Door slechte oogsten en hoge prijzen valt de import tegen. Voor de komende maanden, het begin van het nieuwe oogstjaar, is het vooruitzicht voor het importvolume gunstiger.

Er werden minder (-5% tot 18 miljoen ton) kolen behandeld. De vraag naar energiekolen is toegenomen, maar tot voor kort is vooral uit de voorraden geleverd. In het laatste kwartaal worden veel kolenschepen verwacht voor het aanvullen van de voorraden tot winterniveau. De import van cokeskolen bleef, ondanks afname van de staalproductie, constant door concentratie van de aanvoer voor Duitse hoogovens in Rotterdam.

De overslag van ertsen en schroot nam af met 16%, tot bijna 25 miljoen ton. De grote staalfabrikanten in Europa hebben de productiecapaciteit teruggeschroefd. Na de bouwsector begint nu ook de vraag uit de auto-industrie te haperen.

Er werd 8% minder overig droog massagoed (vooral mineralen voor de productie van glas, papier, staal en chemie) geladen en gelost. Van de drie grote afnemende sectoren, bouw, chemie, metaal, draait alleen de chemie nog behoorlijk. Het overslagvolume over negen maanden kwam uit op 9 miljoen
ton.

Nat massagoed
De aanvoer van ruwe olie nam toe met 6% en is weer terug op het `normale' niveau van gemiddeld 25 miljoen ton per kwartaal. Dit jaar waren er geen grote onderhoudstops. Door het sluiten van productiecapaciteit elders in Europa lag het productieniveau van de raffinaderijen in Rotterdam hoog.

De eerste negen maanden nam de overslag van minerale olieproducten (benzine, diesel, kerosine, stookolie) toe met 13% tot 61 miljoen ton. De overslag van stookolie steeg fors door een hogere Russische export en meer handelsvolume op Azie dankzij gunstige prijsverschillen. Verder is de
beschikbare tankcapaciteit uitgebreid, o.a. door STR, BTT en ETT.

De overslag van LNG bleef beperkt door de hoge vraag naar LNG in Azie en daardoor hoge prijzen. Overig nat massagoed, in volume meest basischemicalien maar ook biobrandstoffen, plantaardige olien en vruchtensappen, nam met 5% toe tot 25 miljoen ton. Tegenover de daling van de overslag bij Odfjell staat een toename van de overslag van biodiesel en palmolie bij andere tankopslagbedrijven. Daarnaast heeft BTT nieuwe tankcapaciteit in bedrijf genomen.

Stukgoed
Terwijl de aanvoer van containers iets daalde, nam de afvoer met 5% toe tot 48,7 miljoen ton. Dit is 2,5 miljoen ton meer dan de aanvoer. De totale containeroverslag in tonnen nam 1,7% toe. In containereenheden van twintig voet, was er een daling van 1,1%, tot 8,9 miljoen TEU vooral door de sterke daling van de overslag van lege containers in de eerste jaarhelft.

Het effect van de economische crisis op het containervervoer is duidelijk. Zo valt de traditionele aanvoerpiek dit najaar lager uit. De lagere aanvoer drukt het feedervervoer, terwijl shortsea flink groeit dankzij o.a.
toename van volume van en naar het Middellandse Zeegebied.

Het roll-on / roll-off transport won 2% tot ruim 13 miljoen ton. Door de krimpende Britse economie stagneert het grootste deel van de roro overslag. De behandeling van papier(producten) op cassettes nam echter sterk toe. De behandeling van overig stukgoed, liep verder terug (-24% tot 4,7 miljoen ton), voornamelijk door de lagere overslag van brammen en staal. Door de economische crisis is er minder vraag naar staal en ook verschoof een staalpakket naar Antwerpen.
Categorie:
Tag(s):