vrijdag, 24. februari 2012 - 17:13

RTL Nederland schrapt '24 uur tussen leven en dood'

Amsterdam

RTL Nederland heeft het verzoek van VUmc ontvangen tot stopzetting van het programma ’24 Uur: Op Leven En Dood’. 'Naar aanleiding van dit verzoek besluit RTL het programma niet uit te zenden', meldt RTL Nederland vrijdagmiddag.

'RTL heeft in samenwerking met VUmc en Eyeworks alles in het werk gesteld om een integer programma te maken en staat achter het eindproduct. Echter, nu VUmc zich terugtrekt, besluit RTL de programmareeks niet uit te zenden', aldus RTL Nederland.

Het Vumc wilde dat Eyeworks en RTL Nederland af zouden zien van verdere uitzending van het reallife-programma ’24 uur tussen leven en dood’. Dit maakte het Vumc vrijdag bekend.

‘VUmc heeft in de afgelopen dagen bemerkt dat het programma in toenemende mate onrust geeft onder patiënten, medewerkers en tot een heftige maatschappelijke discussie leidt’, meldt Vumc.

‘De eerder gemaakte afweging tussen de privacy van kwetsbare patiënten en het publiek belang is niet houdbaar gebleken. De vooraf vastgelegde toestemmings- en inzageprocedure heeft onvoldoende geleid tot het beoogde gevoel van veiligheid en zorgvuldigheid bij de bezoekers van de SEH. Daarnaast heeft VUmc nieuwe informatie verkregen van patiënten waaruit blijkt dat de afspraken op de SEH onvoldoende zorgvuldig zijn uitgevoerd’, aldus valt te lezen op de webssite van het VUmc.

Elmer Mulder, voorzitter raad van bestuur: 'De standaarden die VUmc belangrijk vindt op het gebied van zorgvuldige patiëntenzorg blijken onvoldoende gewaarborgd te zijn. VUmc is tot de conclusie gekomen dat de nu ontstane onrust niet opweegt tegen de beoogde doelstellingen met dit programma: inkijk in de zorg, transparantie en voorlichting. VUmc vraagt Eyeworks en RTL Nederland af te zien van verdere uitzending en treedt met beide daarover in overleg.'

VUmc wilde met '24 uur tussen leven en dood' een integer programma maken waarin te zien is hoe de zorg op de spoedeisende hulp van VUmc zorgvuldig en professioneel wordt verleend.

VUmc verleent regelmatig medewerking aan tv-programma's om een duidelijk beeld te geven over wat er gebeurt in de zorg, de besteding van de publieke middelen, welke vorderingen met deze middelen worden gemaakt op het terrein van zorg en onderzoek.

Naar aanleiding van deze situatie bezint VUmc zich over hoe in de toekomst via de media inzicht kan worden gegeven in de organisatie en haar taken.

Meldpunt
Er is een meldpunt actief voor patiënten die in de opnameperiode op de SEH zijn geweest en vragen hebben. Zij kunnen zich melden via:patientenvoorlichting@vumc.nl. De afgelopen dagen heeft VUmc ca. 400 reacties gekregen n.a.v. tv-opnames op SEH door producent Eyeworks.
Provincie:
Tag(s):