dinsdag, 23. oktober 2012 - 17:29

Ruim helft Nederlanders wil af van marktwerking in de zorg

Den Haag

Een ruime meerderheid van de verzekerden (63%) vindt dat de marktwerking in de zorg is doorgeschoten en dat de overheid weer een meer sturende rol zou moeten hebben.

Dit blijkt dinsdag uit de resultaten van de Monitor Marktwerking Zorg 2012, uitgevoerd door onderzoeksbureau Intomart GfK.

Vergeleken met 2011 staan verzekerden aanmerkelijk kritischer tegenover marktwerking in de zorg. Het aantal mensen dat een negatieve dan wel zeer negatieve houding tegenover marktwerking in de zorg heeft, is gestegen van 38% in 2011 naar 47% in 2012. Hoe ouder en hoger opgeleid, des te negatiever men is over de marktwerking in de zorg.

Meer dan driekwart van de verzekerden (76%) verwacht een stijging van meer dan 10% van de premie voor de zorgverzekering. Dit is veel meer dan de voorgaande jaren: in 2011 was dit nog 60%. Een meerderheid (56%) noemt de vergrijzing van de bevolking de belangrijkste oorzaak hiervoor.

Politieke beslissingen en te veel bureaucratie worden ook als oorzaken van de verwachte premiestijgingen genoemd. Slechts een kwart van de ondervraagden (24%) noemt het inefficiënt werken door zorgverleners als mogelijke oorzaak van een premiestijging.

Het onderzoek Monitor Marktwerking Zorg 2012 is een kwantitatieve monitor onder consumenten naar ontwikkelingen in de zorg- en zorgverzekeringsmarkt en wordt jaarlijks uitgevoerd door Intomart GfK. De steekproef is gehouden onder 1500 personen.
Provincie:
Tag(s):