woensdag, 27. juni 2012 - 17:56

Ruimte voor de Rivier levert nieuwe kleibaan Trekkerslep Diepenveen

Zwolle

Voor de aanleg van de nieuwe slepbaan voor Trekkerslep Diepenveen wordt kleigrond uit de Munnikenhank bij Deventer gebruikt. Dit meldt het waterschap Groot Salland woensdag.

De Munnikenhank is de eerste van de zes te graven nevengeulen langs de IJssel voor het project Ruimte voor de Rivier Deventer. De waterschappen Groot Salland en Veluwe staan hiervoor gezamenlijk aan de lat.

Afgelopen tijd reden vanuit de Munnikenhank tractoren met kleigrond af en aan naar het trekkerslepterrein aan de Schapenzandweg in Diepenveen. Met deze kleigrond wordt een geheel nieuwe slepbaan aangelegd voor het jaarlijkse evenement dat op 7 juli plaatsvindt. Deze editie hebben de organiserende Plattelands Jongeren Overijssel een lustrum te vieren. Het evenement wordt voor de 25ste keer gehouden.

Met Ruimte voor de Rivier Deventer zorgen de waterschappen Groot Salland en Veluwe ervoor dat Deventer veilig en droog blijft in tijden van hoogwater.

De IJssel krijgt namelijk steeds meer water te verwerken. Het is dan ook van groot belang dat de rivier meer ruimte krijgt om al het water aan te kunnen. Door de IJssel extra ruimte te geven, kunnen tijdelijke extra hoeveelheden water veilig worden afgevoerd.

Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan natuurontwikkeling en het creeëren van extra recreatiemogelijkheden in het rivierengebied. De werkzaamheden worden uitgevoerd door combinatie IJsselfront, bestaande uit Van Hattum en Blankevoort/Boskalis.
Provincie:
Tag(s):