vrijdag, 6. januari 2012 - 16:38

Rundveehouders schieten collega’s in noorden te hulp

Zwolle

Rundveehouders uit alle delen van het land hebben zich bij LTO Noord in Zwolle aangemeld om hun collega’s in het noorden te helpen bij de huisvesting van geëvacueerde dieren. Dit meldt LTO Noord vrijdagmiddag.

Zestig telefoontjes
Na een oproep kwamen bij de landbouworganisatie binnen een paar uur ruim zestig telefoontjes binnen van veehouders, die stalruimte beschikbaar hebben om runderen (melkkoeien en jongvee) en schapen tijdelijk te huisvesten.

“Zeer bemoedigend en een teken van grote solidariteit onder boeren”, zegt voorzitter Siem Jan Schenk van LTO Noord. De meeste aanmeldingen — het aantal was halverwege de middag opgelopen tot 130 — komen uit Groningen.

Het transport van de eerste dieren is inmiddels op gang gekomen. Voor evacuatie is eerst gekozen voor die bedrijven nabij de meeste kwetsbare dijken langs het Eemskanaal.

Ook uit Friesland, Drenthe, Overijssel en de Duitse grensstreek zijn aanmeldingen genoteerd van veehouders die plaatsingsruimte hebben. Veehouders uit Gelderland en Noord-Brabant hebben eveneens aangeboden om dieren onder te brengen.

Volgens Schenk gaat de belangstelling in eerste instantie vooral uit naar wat grotere stalruimtes op niet al te grote afstand, die om verschillende redenen recent leeg of deels leeg zijn komen te staan.

Schenk: “Voor het plaatsen van kleine koppels hebben we nu genoeg mogelijkheden. We houden ons nog aanbevolen voor enkele grote stallen voor bijvoorbeeld meer dan honderd dieren.”

'Veelomvattende operatie'
De LTO Noord-voorzitter benadrukt dat het afvoeren en herhuisvesten van paar duizend dieren een veelomvattende operatie is, waarvan bovendien niemand weet hoe lang de dieren elders zullen moeten vertoeven.

“We hebben al enkele locaties aangeboden gekregen waar een groot aantal dieren naar toe zou kunnen. Ik heb goede hoop dat met de hulp van velen deze evacuatie op een goede manier kan worden afgerond.”
Provincie:
Tag(s):