vrijdag, 13. april 2012 - 16:38

Rutte: betalingen aan Surinaamse regering stopgezet

Den Haag

De ministerraad heeft vrijdag besloten het verdrag met Suriname op te schorten waardoor de betalingen aan de Surinaamse regering worden stopgezet. Dit heeft het ministerie van Algemene Zaken vrijdag bekendgemaakt.

Reactie op Amnestiewet
Dat zei minister-president Rutte in een reactie op het aannemen van de Amnestiewet door het Surinaamse parlement. De ministerraad is van oordeel dat 'deze onverkwikkelijke zaak niet zonder gevolgen mag en kan blijven', aldus Rutte op zijn persconferentie na de ministerraad. Hoe Nederland zich verder opstelt, hangt af van de besluiten van de Krijgsraad over de verdere procesgang van de verdachten.

Staatsbezoek president Gül
De komende week brengt de Turkse president Gül een staatsbezoek aan Nederland in het kader van 400 jaar diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en Turkije. In de ministerraad is kort stilgestaan bij het bezoek dat in het teken staat van economie en handel.

Rutte gaf aan dat Turkije een waardevolle brugfunctie vervult in onze dialoog met de islamitische wereld. 'Het staatsbezoek illustreert het belang dat Nederland en Turkije hieraan hechten'.

Besluiten ministerraad
Verder heeft de ministerraad de volgende besluiten genomen:
-In het wetboek van Strafrecht wordt een autonome bepaling opgenomen over financiering van terrorisme.
-Naar aanleiding van suggesties vanuit het veld zijn er enkele verbeteringen aangebracht aan de Crisis- en Herstelwet.
Provincie:
Tag(s):