vrijdag, 29. juni 2012 - 17:36 Update: 08-07-2014 0:49

Rutte: 'De crisis in Europa stap voor stap oplossen'

Den Haag

Het oplossen van de schuldencrisis stond centraal tijdens de Europese Raad die donderdag en vrijdag plaatsvond in Brussel. 'Dat moet stap voor stap, en dat kan alleen met ombuigingen, bezuinigingen, hervormingen en maatregelen om groei aan de gang te krijgen. De betrokken landen moeten het zelf doen. Er is geen toverstokje om de crisis op te lossen', aldus minister-president Rutte na afloop van de top.

Rutte benadrukte dat er de afgelopen tijd al veel gedaan is om de crisis aan te pakken. De situatie in Ierland en Portugal is inmiddels verbeterd, en in Spanje en Italië zijn regeringen aangetreden die bereid zijn maatregelen te nemen.

'Brandgangen'
Daarnaast zijn er 'brandgangen' gebouwd om verspreiding van de crisis te voorkomen en is er veel strenger toezicht gecreëerd op de naleving van de begrotingsregels in het Stabiliteits- en Groeipact.

Creëren van groei
Volgens de minister-president is met name gesproken over 3 onderwerpen. In eerste plaats het creëren van groei. 'Er zijn vergaande afspraken gemaakt over het versterken van de interne markt, op basis van voorstellen van Nederland en het Verenigd Koninkrijk', aldus Rutte.

Hij stelt dat alleen al het volledig implementeren van de Dienstenrichtlijn kan zorgen voor procenten extra economische groei.

Bankentoezicht
In de tweede plaats is gesproken over de toekomst van de economische en monetaire unie. Rutte benadrukt dat hij het belangrijk vindt dat er snel onafhankelijk Europees bankentoezicht wordt gerealiseerd.

Problemen Zuid-Europese landen
Ten derde hebben de regeringsleiders gesproken over het aanpakken van acute problemen in met name Zuid-Europese landen. Daarbij is tot tevredenheid van de minister-president niet gekozen voor zaken als eurobonds of een gemeenschappelijk depositogarantiestelsel.

Wel wordt het, wanneer het Europese bankentoezicht is gerealiseerd, mogelijk om banken direct uit het Europese noodfonds ESM te ondersteunen. 'Zo vormt die steun geen molensteen om de nek van landen waar de banken hulp nodig hebben, opdat zij door kunnen gaan met de noodzakelijke hervormingen', aldus Rutte.
Categorie:
Tag(s):