dinsdag, 13. november 2012 - 20:54

Rutte: 'Een lastige maar realistische boodschap'

Den Haag

'Nederland solide en sociaal uit de crisis en ons land sterker maken voor de toekomst.' Dat is het belangrijkste doel van het nieuwe kabinet. Dat is de boodschap die premier Rutte dinsdag tijdens de presentatie van de regeringsverklaring aan de Tweede Kamer heeft meegegeven.

In de regeringsverklaring presenteert minister-president Rutte de plannen van het nieuwe kabinet. Hij benadrukt dat we 'de realiteit onder ogen moeten zien'. De economische groei zal voor een langere periode lager zijn dan we in het verleden gewend waren.

Het kabinet presenteert daarom een pakket van 16 miljard euro aan besparingen om aan het einde van de kabinetsperiode zicht te krijgen op begrotingsevenwicht. Deze 16 miljard euro komt bovenop maatregelen van eerdere kabinetten ter waarde van 30 miljard euro. 'Dat kan niet zonder pijn. Wij realiseren ons heel goed dat we grote offers vragen van alle Nederlanders', aldus de minister-president.

Volgens Rutte zijn VVD en PvdA gekomen tot 'een pakket van échte keuzes'. Het pakket rust op drie met elkaar samenhangende pijlers.

Een solide begroting
In de eerste plaats kiest het kabinet ervoor geen rekeningen door te schuiven naar later. ‘Alleen als we nu de schatkist op orde brengen, blijven de rentelasten beheersbaar en houden we op termijn onze voorzieningen op peil’, aldus de minister-president.

Een evenwichtige verdeling van lusten en lasten
Daarnaast zegt Rutte dat het kabinet kiest voor ‘een aanpak die past in de beste Nederlandse traditie van soberheid en solidariteit. Mensen die het moeilijk hebben, laten we niet in de steek. En van mensen die het goed hebben, vragen we juist wat extra’s.

Een duurzame en vernieuwende economie
Tot slot investeert het kabinet extra in toponderzoek en in de kwaliteit van het onderwijs om de economie te versterken. Met zo min mogelijk belemmeringen voor ondernemers. Met oog voor de internationale positie van bedrijven. En met meer focus op toekomstgerichte groene groei in sectoren waar kansen liggen voor Nederland, zoals energie, water, landbouw en logistiek.

'Het kabinet gaat aan de slag met een groot gevoel voor urgentie en in het besef dat we veel van mensen vragen', besluit de minister-president. 'De toekomst vraagt ook om een stabiel kabinet dat doorbraken realiseert waar het kan en beschermt waar het nodig is. Dat kan niet zonder pijn. Wij realiseren ons heel goed dat we grote offers vragen van alle Nederlanders. Maar het kan wél. En het lukt als we de komende jaren op alle niveaus samenwerken en bruggen slaan. Naar elkaar en naar de toekomst', aldus Rutte.
Provincie:
Tag(s):