vrijdag, 21. december 2012 - 17:53 Update: 03-07-2014 1:03

Rutte: ‘eerste opdracht is crisis te bestrijden’

Rutte: ‘eerste opdracht is crisis te bestrijden’
Foto: RVD

Minister-president Rutte stond vrijdagmiddag tijdens de laatste persconferentie voor het kerstreces stil bij de zware opgave waar Nederland voor staat. Hij wees erop dat de economische crisis nog niet voorbij is.

'Bij veel mensen leeft de vraag: wat gaat 2013 voor mij en mijn dierbaren betekenen? Een terechte en begrijpelijke vraag', aldus Rutte na afloop van de ministerraad. In de laatste ministerraad van het jaar stond veel op de agenda. 'Het kabinet is op stoom bij het uitwerken van de plannen in het regeerakkoord', zei de minister-president. 'Onze eerste opdracht is om de crisis te bestrijden. Om het huishoudboekje weer op orde te brengen, als basis voor groei, welvaart en welzijn in de toekomst. En tegelijkertijd maatregelen te nemen gericht op duurzame economische groei.' Hij benadrukte geen valse verwachtingen te willen wekken: 'Iedereen zal dat echt gaan voelen. Ik besef dat. Maar we gaan de lasten wel zo evenwichtig mogelijk verdelen.' [b]Toekomstperspectief [/b] Minister-president Rutte blikte terug op een 'bewogen, moeilijk en turbulent'politiek jaar. Hij wees erop dat het jaar positief eindigt met het bemoedigde eerste gesprek met de sociale partners en het instemmen van de Eerste Kamer met het Belastingplan. Ook Europa staat er iets beter voor dan een jaar geleden. Volgens Rutte is dat perspectief er ook voor Nederland en is dit niet alleen aan de overheid. 'Dat is een zaak voor alle Nederlanders. Samen de schouders eronder om te zorgen voor perspectief, herstel van vertrouwen, hernieuwd optimisme en herstel van economische groei', aldus de minister-president. [b]Goede wensen voor hulpverleners tijdens jaarwisseling [/b] Namens het kabinet bracht minister-president Rutte de goede wensen over aan alle hulpverleners die werken rond de jaarwisseling. Hij sprak de hoop uit dat iedereen zijn hoofd erbij houdt en het aantal incidenten binnen de perken blijft. 'In de publieke ruimte geldt wat mij betreft: normaal doen is zo gek nog niet!'. Tot slot wenste de minister-president iedereen mooie kerstdagen en een goed, gezond en voorspoedig 2013.
Provincie: