maandag, 29. oktober 2012 - 16:29

Rutte II:nog eens 16 miljard ombuigingen:1000 euro per Nederlander

Den Haag

In de komende vier jaar wil de nieuwe regering nog eens 16 miljard aan bezuinigingen door gaan voeren om 'de schatkist op orde te krijgen'. Dit zei Mark Rutte maandagmiddag op de persconferentie waar het regeerakkoord van de VVD en de PVDA nader door hem en door Diederik Samsom werd toegelicht.

Het thema van Rutte II is ‘Bruggen slaan’. De pijlers onder het beleid bestaan volgens Rutte en Samsom uit ‘het op orde brengen van de schatkist, eerlijk delen en werken aan duurzame groei’.

Belangrijke punten uit regeerakkoord
Op de zorg, sociale zekerheid en de overheid zelf zal de komende vier jaar het meeste worden bezuinigd. Een greep uit een van de velen maatregelen en de gevolgen die het nieuwe kabinet Rutte II in het regeerakkoord hebben opgenomen:
- De hypotheekrenteaftrek wordt met een 0,5% per jaar afgebouwd. De
opbrengst wordt jaarlijks budgettair neutraal teruggesluisd naar de groep die door de
maatregel geraakt wordt.
- Koopkracht van mensen met een inkomen tot modaal stijgt met gemiddeld 0,2 procent per jaar.
- De AOW-leeftijd wordt geleidelijk verhoogd tot 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021 en
vervolgens gekoppeld aan de stijging van de levensverwachting.
- Er komt een sociaal leenstelsel in het hoger beroeps- en universitair onderwijs voor de
basisbeurs in de bachelor- en in de masterfase.
- Financiering van zorg wordt in hoofdzaak inkomensafhankelijk. De zorgtoeslag
verdwijnt. Voor 2017 gaan we uit van een nominale premie van 400, daarna blijft de
verhouding tussen de nominale en inkomensafhankelijke premie constant.
- De nationale politie krijgt structureel 105 miljoen per jaar extra. Dat maakt meer
blauw op straat en meer capaciteit voor opsporing mogelijk.
- Illegaal verblijf wordt strafbaar gesteld.
- Noord-Holland, Utrecht en (delen van) Flevoland worden in deze kabinatsperiode samengevoegd. Het eindbeeld betreft 5 landsdelen in 2025.


Klik hier voor het complete regeerakkoord
Provincie:
Tag(s):