vrijdag, 16. november 2012 - 18:03

Rutte: nu voluit aan de slag

Den Haag

‘Er ligt een hoop werk op ons te wachten. Het kabinet wil nu voluit aan de slag', zei minister-president Rutte vrijdagmiddag op zijn eerste persconferentie als premier van het nieuwe kabinat na afloop van de ministerraad.

Rutte gaf na de ministerraad zijn eerste persconferentie als minister-president van het kabinet-Rutte-Asscher. Daarin blikte hij terug op het debat over de regeringsverklaring. Ook lichtte de premier enkele direct genomen besluiten toe en stond hij stil bij de Europese Raad van volgende week waarin gesproken wordt over de Europese financiën.

Debat regeringsverklaring
Minister-president Rutte noemt het debat over de regeringsverklaring 'een goed debat'. Rutte benadrukt de zware opgave die ons de komende jaren wacht bij het verder op orde brengen van de overheidsfinanciën.

'Dat vraagt offers van iedereen. Daarbij komt het erop aan dat de lasten evenwichtig worden verdeeld. Tegelijkertijd moet Nederland sterker uit de crisis komen door maatregelen die zijn gericht op duurzame economische groei', aldus de minister-president.

De komende periode zal het kabinet de voornemens uit het regeerakkoord omzetten in concrete voorstellen. Het kabinet wil bruggen slaan naar sociale partners, maatschappelijke organisaties, medeoverheden en de Tweede Kamer, aldus Rutte.

Direct genomen besluiten
Een aantal voornemens uit het regeerakkoord zijn al direct omgezet in concrete voorstellen. Zo zijn de maatregelen uit het deelakkoord in het Belastingplan verwerkt en op 15 november 2012 door staatssecretaris Weekers (Financiën) met de Tweede Kamer besproken.

Minister Blok (Wonen) heeft verschillende maatregelen genomen om meer duidelijkheid te verschaffen voor de woningmarkt. Zo is de aftrekbaarheid van restschulden bij verkoop van een woning vervroegd inwerking getreden op 29 oktober 2012. Daarnaast blijven de startersleningen in 2013 bestaan en kan een NHG-hypotheek worden meegenomen naar een nieuwe woning.

Rutte noemde ook het besluit van minister Bussemaker (OCW) om € 176 miljoen beschikbaar te stellen voor 6 clusters wetenschappelijk onderzoek. 'Dat is precies wat we ons met het regeerakkoord hebben voorgenomen: focus aanbrengen, kiezen voor sectoren waarin je de beste wilt zijn. Geen verwatering van subsidiegelden.'

Europese financiën
De minister-president blikte kort vooruit op de EU-top van volgende week waarin het financieel kader tot 2020 wordt behandeld. 'Onze inzet is bekend. Als we in Nederland de broekriem aanhalen, mag je ook van Europa verwachten dat soberheid wordt betracht.'

Dat heeft Rutte deze week naar voren gebracht tijdens zijn ontmoetingen met bondskanselier Merkel en premier Cameron. En in zijn telefoongesprekken met zijn Zweedse en Italiaanse collega.
Provincie:
Tag(s):