vrijdag, 30. november 2012 - 17:37

Rutte: open discussie op basis van two-pagers

Den Haag

De bestuursstijl die het kabinet voor ogen heeft is transparant, zorgvuldig en met een luisterend oor naar de samenleving. Dat zei minister-president Rutte vrijdag na afloop van de ministerraad.

De ministerraad heeft gesproken over enkele verkennende notities, ook wel 'two-pagers' genoemd, waarin grote onderwerpen uit het regeerakkoord worden uitgewerkt.

De ministers voeren aan de hand van deze verkennende notities een open discussie op hoofdlijnen. 'Zo kunnen we lijnen uitzetten, keuzes maken en de richting bepalen', zei de minister-president tijdens de persconferentie. De voornemens worden omgezet in hoofdlijnennotities, waarmee het kabinet het gesprek aangaat met sociale partners, maatschappelijke organisaties, mede-overheden en ook de Tweede Kamer.

Sociale partners
Minister-president Rutte en minister Asscher van Sociale Zaken hebben in de pauze van de ministerraad gesproken met vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties. 'Het was een goed eerste gesprek', aldus Rutte. De minister-president gaf aan dat het gesprek een vervolg gaat krijgen.

Najaarsnota
In de ministerraad is ook gesproken over de Najaarsnota. Uit de laatste begrotingsstand blijkt dat de meevallers en tegenvallers tegen elkaar kunnen worden weggestreept. Dat betekent dat het begrotingstekort voor 2012 zoals verwacht zal uitkomen op 3,8% en de staatsschuld op 70,5%.

Rutte benadrukte de urgentie van het op orde brengen van de overheidsfinanciën. 'We kunnen niet van jaar op jaar meer blijven uitgeven', volgens Rutte.
Provincie:
Tag(s):