vrijdag, 11. mei 2012 - 14:28

Samenscholingsverbod in Asser binnenstad

Assen

Voor het Koopmansplein en de winkelcentra ’t Forum en Triade in Assen gaat vanaf donderdag een samenscholingsverbod voor overlast gevende groepen gelden. De maatregel geldt vooralsnog voor een periode van een half jaar en is een aanvulling op reeds genomen maatregelen om de overlast door jongeren in het gebied te beteugelen. Het samenscholingsverbod geeft de politie extra mogelijkheden tot handhaving en een effectieve aanpak van de overlast.

In het afgelopen half jaar is er sprake van een toename van overlast veroorzaakt door groepen jongeren op en rond de winkelcentra Koopmansplein, ‘t Forum en Triade. Gemeente en politie hebben maatregelen genomen om die overlast te bestrijden. Zo heeft de politie extra menskracht ingezet en worden de betreffende jongeren individueel benaderd door jongerenwerkers en politie en aangesproken op hun gedrag. Daarbij worden ook ouders nadrukkelijk betrokken.

Het aantal meldingen van overlast is door die aanpak gedaald, maar de aard van de overlast heeft onaanvaardbare vormen aangenomen.
Daar waar het aanvankelijk ging om hinderlijk aanwezig zijn, is nu sprake van intimideren, bedreigen en het plegen van (groepsgewijze) diefstallen.
Het door de burgemeester af te kondigen samenscholingsverbod geeft de politie extra mogelijkheden tot handhaving en een effectieve aanpak van de overlast.

Over het afkondigen van een samenscholingsverbod heeft overleg plaatsgevonden met ondernemers en beveiligers van de winkelcentra.
Daarnaast wordt samengewerkt met het Centrum voor Jeugd en Gezin, het jongerenwerk en het Veiligheidshuis Drenthe.
Die samenwerking moet resulteren in een Plan van Aanpak, waarin diverse op elkaar afgestemde maatregelen leiden tot een structurele aanpak van de overlast.

De handhaving van het samenscholingsverbod beperkt zich tot groepen jongeren (4 of meer personen) die zich intimiderend en hinderlijk gedragen.

De politie zal bij de handhaving rekening houden met het intimiderende en hinderlijke karakter van de samenscholing.
Het samenscholingsverbod geldt voor alle dagen van de week.
De intensieve handhaving in het gebied rond het Koopmansplein en de winkelcentra ‘t Forum en Triade geldt gedurende zes maanden van 17 mei 2012 tot en met 17 november 2012. In september wordt de toepassing van het samenscholingsverbod geëvalueerd. In de evaluatie komt in ieder geval aan de orde hoe vaak de handhaving is ingezet en in hoeverre direct betrokkenen hiervan effecten waarnemen.
Provincie:
Tag(s):