vrijdag, 24. februari 2012 - 16:01

Samenscholingsverbod in Rietkampen toch weer verlengd

Ede

Het samenscholingsverbod in de wijk Rietkampen wordt verlengd tot 1 november 2012.

Burgemeester Cees van der Knaap heeft dit besloten naar aanleiding van ongeregeldheden, vernielingen en overlast die in de afgelopen dagen in de wijk voorkwamen. Samen met de twee autobranden van afgelopen nacht heeft dit tot genoemd besluit geleid. Het samenscholingsverbod zou aanvankelijk op 25 februari 2012 aflopen.

Naast het samenscholingsverbod wordt de inzet van de gemeentelijke toezichthouders en de politie geïntensiveerd. Dit alles om de rust in de wijk zo snel mogelijk terug te laten keren. ‘Het zou jammer zijn om het juist opgebouwde vertrouwen van de inwoners te verliezen, net nu het in de Rietkampen een stuk beter ging. Daarom is het zaak nu snel in actie te komen en te laten merken dat het ons ernst is met het terugdringen van de overlast”, aldus Van der Knaap.

Aan inwoners wordt gevraagd om zelf ook waakzaam te zijn. Mochten mensen iets verdachts zien of horen dan kan contact worden opgenomen met de politie op telefoonnummer 0900 – 88 44. Anonieme meldingen kunnen doorgegeven worden op Meld Misdaad Anoniem: 0800 – 7000. Ook via twitter kan het nodige gemeld worden of gevolgd, bijvoorbeeld via het twitter account van de wijkagent @GLM_N_Kooy.

Het verbod houdt in dat het niet is toegestaan in het aangewezen gebied met vier of meer personen bij elkaar te staan wanneer zij overlast veroorzaken, dit ter beoordeling van de politie of de toezichthouder. Het samenscholingsverbod is gebaseerd op artikel 2.1. van de Algemene Plaatselijke Verordening en is een extra maatregel om de openbare orde in het aangewezen gebied te waarborgen, de overlast en criminaliteit terug te dringen en bewoners hun gevoel van veiligheid terug te geven.

Het verlengen van het samenscholingsverbod is één van de maatregelen die worden genomen. Daarnaast bestaat de aanpak uit repressieve maatregelen om overlast snel terug te dringen. Notoire overlastgevers krijgen daarbij extra aandacht van de politie en vanuit het Veiligheidshuis.

Het gebied waarin het samenscholingsverbod van kracht is, wordt omsloten door:
• Dr. W. Dreeslaan, inclusief winkelcentrum Stadspoort en aangrenzende openbare ruimtes;
• Laan der Verenigde Naties, Pennstate, Coornhertstate, Comeniusstate, Langeweideweg, Erasmusstate, Bertrand Russelstate, Sartrestate, Spinozastate, Statepad (tot Rijksweg A12);
• Geluidswal gelegen ten noorden van Rijksweg A12 tot de Dr. W. Dreeslaan.
Provincie:
Tag(s):