dinsdag, 14. februari 2012 - 10:52

Samenscholingsverbod Rietkampen wordt opgeheven

Ede

Het samenscholingsverbod in de Edese wijk Rietkampen wordt opgeheven op 25 februari 2012. Dat heeft burgemeester van Ede Cees van der Knaap besloten.

De overlast in de wijk is de laatste maanden niet meer van dien aard dat een verlenging van het samenscholingsverbod gerechtvaardigd is. Het cameratoezicht in de wijk blijft vooralsnog van kracht.

In reactie op de ernstige en aanhoudende overlast door een groep van circa 35 jongeren in Rietkampen stelde de burgemeester, mede op advies van de politie, een samenscholingsverbod in op 25 augustus 2011. Dit loopt af op 25 februari 2012.

Om het samenscholingsverbod te verlengen, moet sprake zijn van blijvende ernstige overlast. Op dit moment is dat niet aan de orde en daarmee is er geen juridische grond voor een verlenging van het verbod. Ook de omvang van de groep overlastgevende jongeren is afgenomen
Om die reden heeft de burgemeester, in samenspraak met de politie, besloten om het samenscholingsverbod niet te verlengen. Indien de overlast in de wijk sterkt toeneemt, wordt afgewogen of het samenscholingsverbod opnieuw moet worden ingesteld.

Het afgelopen half jaar is veel inzet gepleegd door politie, toezichthouders/jeugdboa's, betrokken veiligheidsambtenaren en het Veiligheidshuis. Deze korte termijn aanpak heeft geresulteerd in een aanzienlijke afname van de jeugdoverlast en het aantal overlastmeldingen. Om de situatie beheersbaar te houden, is met alle partners ook een lange termijn plan van aanpak gemaakt.
Provincie:
Tag(s):