zaterdag, 27. oktober 2012 - 20:13

Samenwerking biobased economy Provincie Zeeland en Wageningen UR

Goes

Voor het opzetten van 'biobased' projecten met bedrijven gaat de Provincie Zeeland een samenwerking aan met Wageningen UR (Wageningen Universiteit en Research Center).

Doel van de samenwerking is de ontwikkeling van bedrijvigheid in de regio die gebaseerd is op het gebruik van groene grondstoffen. Daartoe ondertekenden Provincie en Wageningen UR op 24 oktober 2012 een overeenkomst tijdens het drukbezochte Biobased Delta congres in Goes.

De samenwerking gebeurt onder de noemer Biobased Delta. De betrokken partijen willen zich in hun samenwerking onder meer richten op teelt, oogst en "verwaarding" van akkerbouwgewassen en aquatische biomassa (zoals micro-algen en wieren). Verwaarding van biomassa is een belangrijk begrip dat slaat op het volledig gebruik van de plant, van de vrucht tot en met het loof en de wortel, en die om te zetten in economische waarde, rekening houdend met eisen van duurzaamheid. Zo kunnen bijvoorbeeld groene grondstoffen gebruikt worden in de bulkchemie voor de productie van kunststoffen, coatings en bouwmaterialen.

Wageningen UR werkt via een groot (inter)nationaal netwerk samen in onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten op het brede gebied van de biobased economy. Denk hierbij aan technologische-, sociale- economische en duurzaamheidsaspecten. Door de meerjarige samenwerking wordt de biobased economy in de regio Zuidwest-Nederland (Zeeland en West-Brabant) in staat gesteld mee te doen in deze projecten.

De samenwerking bouwt voort op de landelijke TKI-aanpak (Topconsortia voor Kennis en Innovatie). In dat kader hebben bedrijven in de Biobased Delta regio samen met Wageningen UR verschillende projecten ingediend bij de TKI Agri/Food. Biobased Delta wil die ontwikkelingen verder versterken door o.a. voort te bouwen op die TKI-initiatieven.

Zo is er een project waarbij bio-grondstoffen worden ontwikkeld voor PET-flessen. En verder wordt gewerkt aan kleinschalige bioraffinage waarbij op de akker de eerste scheiding in bruikbare componenten plaats vindt. De benodigde voedingsstoffen voor de bodem gaan meteen terug de akker op. Een ander project betreft alternatieve gewassen voor de productie van natuurrubber.

Biobased economy is de economische activiteit gebaseerd op groene grondstoffen (biomassa) gericht op de productie van materialen, chemicaliën en energiedragers. Daartegenover staat de economie gebaseerd op het gebruik van fossiele grondstoffen.
Provincie:
Tag(s):